Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies witryn Asseco

Asseco Poland jest wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem. Suma doświadczeń, które płyną ze wszystkich sektorów rynku, pozwala nam kreować niezawodne, zaawansowane produkty.

Działamy globalnie, nigdy jednak nie tracimy z oczu ludzkiego oraz społecznego wymiaru naszej pracy. Wiemy, że od naszych rozwiązań może zależeć czyjeś życie, finansowa przyszłość,. Bierzemy pełną odpowiedzialność za projekty, które realizujemy. W ten sposób od lat budujemy zaufanie i prestiż naszej marki.

Asseco Poland dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Fundamentami naszej działalności jest m.in. przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasze witryny.

Cel Polityki

Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych Asseco Poland S.A., witryn w domenie globalnej www.asseco.com, będącej  własnością Asseco Poland S.A oraz innych witryn prowadzonych przez Asseco Poland na rzecz Grupy Asseco,  zwanych dalej witrynami Asseco.

Asseco Poland S.A. deklaruje funkcjonowanie witryn Asseco z najwyższą starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z póź. zmianami

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, w których to określone inne niż powyżej informacje dotyczące Użytkownika w tym dane osobowe będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji w tym danych osobowych oraz o celu ich wykorzystania. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Nie mniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usługi, zdarzenia określonych w ramach witryny Asseco (np. otrzymanie informacji na temat produktu, organizowanego wydarzenia, oferty, pobranie demo; uruchomienie programu stażowego, procesu rekrutacji). Tym samym Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone.

Udostępnione dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu udostepnienia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, uznaje się, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu jak i prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do żądania zaprzestania przetwarzania – usunięcia jego danych osobowych, forma złożenia tego żądania podana jest przy zbieraniu tych danych.

Zastrzegamy, że witryny Asseco nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku Użytkowników odwiedzających je ani też innych informacji, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych za ich pośrednictwem) ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych w ramach Witryn, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Pliki cookie

Witryny Asseco korzystają z tzw. cookies („ciasteczek”), czy też innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, czyli informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających Witryny. Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez Witryny, przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowego Użytkownika.

Witryny stosują cookies, w celu:

 • świadczenia usług,
 • dostosowania zawartości Witryn do urządzenia końcowego Użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z Witryn,
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Witryn,
 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Witryn,
 • utrzymania sesji Użytkownika (dotyczy Witryn z opcją logowania się Użytkowników), aby Użytkownik nie musiał, na każdej stronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryn (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na „żądanie” Użytkownika)
 • reklamowym i marketingowym, aby dostosować do preferencji Użytkownika treści reklam oraz tekstów wyświetlanych na Witrynach Asseco jak i poza nimi.

UWAGA: Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

W ramach Witryn Asseco wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

Sesyjne pliki cookie (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z Witryn, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia Witryny lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,

Stałe pliki cookie – pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Warto wiedzieć, że opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie. Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkaach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookie, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

W celu łatwego zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami:

Mobiles:

Brak zmiany ustawień w zakresie cookie oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Grupa Kapitałowa Asseco będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Udostępnianie witryn

Witryny Asseco mogą zawierać linki do stron internetowych innych  podmiotów. Asseco Poland S.A.  nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności ich stron internetowych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

PR i Marketing

Wszelkie informacje w tym dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w ramach witryn Asseco oraz podane przy okazji udziału Użytkownika w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez podmioty Grupy Asseco mogą być wykorzystane do celów marketingowych i PR w ramach różnych akcji marketingowych prowadzonych przez podmioty Grupy Asseco, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

Rekrutacja

Poprzez witryny Asseco może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów, partnerów dla Asseco Poland S.A. lub innych podmiotów Grupy Asseco. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach obecnie prowadzonych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wypełniając formularz rekrutacyjny, Użytkownik wyrażą zgodę na uczestniczenie w obecnym, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę „Asseco Poland S.A.” Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacyjnych.

Udostępnienie informacji Klientom, Partnerom

Dane osobowe oraz informacje przekazywane za pośrednictwem witryn Asseco mogą być wykorzystywane do rozwijania oraz zarządzania relacjami biznesowymi przez podmioty Grupy Asseco z Użytkownikiem reprezentującym Partnera, Klienta. W szczególności może dochodzić do przesyłania informacji handlowych, produktowych, marketingowych czy też informacji na temat programów partnerskich. Podmioty Grupy Asseco zastrzegają sobie prawo udostępniania tych informacji innym powiązanym podmiotom w celu realizacji usługi, procesu, o ile możliwe jest to udostępnienie.

Kontakt w sprawach dotyczące ochrony prywatności lub ochrony danych osobowych: [email protected], tel.: +48 17 888 55 55

Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych: Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów.