Asseco EBP - biznesowa platforma bankowa

Rozwiązanie bankowości elektronicznej, dedykowane klientom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacjom.

System bankowy działający szybko i omnikanałowo

Sprawne zarządzenie portfolio banku z jednej strony i dostosowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw z drugiej.

Elastyczna i przyjazna bankowość korporacyjna

System zapewnia wydajny i maksymalnie uniwersalny dostęp do informacji zarówno po stronie operatora banku jak i klienta.

Asseco EBP - nowy wymiar bankowości korporacyjnej.

Dzisiejszy bank nie jest już tylko dostawcą standardowych produktów, ale również partnerem, który zapewnia przedsiębiorcom indywidualne oraz dopasowane do ich potrzeb rozwiązania.

Asseco EBP to nowoczesne rozwiązanie bankowości elektronicznej, dedykowane klientom bankowości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacyjnym. Zostało oparte na uniwersalnej platformie internetowego dostępu klienta i pracowników banku do produktów oraz usług biznesowych. Dzięki Asseco EBP, bank może realizować strategię omnikanałową i trwale budować swoją przewagę konkurencyjną.

Ekosystem miniaplikacji

System bazuje na innowacyjnej koncepcji wewnętrznego ekosystemu miniaplikacji, która stwarza nieograniczone możliwości udostępniania szerokiej gamy spersonalizowanych produktów oraz usług. Daje również swobodę w dostosowywaniu funkcjonalności do wymagań oraz zwyczajów użytkownika, zarówno przez niego samego, jak i przez bank.

Ze stworzonego butiku miniaplikacji, przedsiębiorstwa mogą wybrać te, które najlepiej zaspakajają ich obecne potrzeby. Dysponują narzędziem, które jest dopasowane do wielkości, skali oraz specyfiki prowadzonej przez nie działalności.

Poznaj miniaplikacje
desktop-home

Zarządzanie produktami

Funkcjonalności Asseco EBP pozwalają na sprawne zarządzanie produktami bankowości transakcyjnej, finansowania handlu i kredytami.

Monitoring

Zarządzanie płynnością finansową poprzez monitorowanie transakcji w różnych walutach, predykcję sald rachunków bankowych.

Analiza

Analiza przychodów i wydatków na podstawie graficznej prezentacji danych.

Stałe finansowanie firmy

Dzisiejszy bank nie jest już tylko dostawcą standardowych produktów, ale również partnerem, który zapewnia przedsiębiorcom indywidualne oraz dopasowane do ich potrzeb rozwiązania. Możliwe jest to tyko wówczas, gdy między bankiem a klientem nie powstaje żadne opóźnienie w dostarczaniu usług finansowych.

Wiadomości i powiadomienia 24h dobę

Asseco EBP pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości, dzięki czemu zapewnia klientom korporacyjnym natychmiastowy kontakt z bankiem. W każdej sytuacji, klient jest natychmiast powiadamiany o oczekujących alertach.

Składanie wniosków dowolnymi kanałami

Dodatkowo umożliwia także złożenie wniosku bankowego w dogodnym momencie bez konieczności wychodzenia z firmy i umawiania dodatkowych spotkań ze swoim opiekunem.

End2End procesy bankowe

Rozpoczęcie procesu w jednym kanale z możliwością ukończenia go w innym kanale bez utraty wprowadzonych danych.

Omnikanałowość na pokładzie

Klienci banku wiążą się z nim na wiele lat, w trakcie których małe przedsiębiorstwa wyrastają na duże korporacje lub nawet międzynarodowe holdingi. Ich rozwój powoduje zmianę potrzeb wobec rozwiązań bankowych, które powinny być dostosowane do skali oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Standardy UX/UI

System został zaprojektowany w oparciu o badania potrzeb firm w zakresie preferencji użytkowników (User Experience) i najnowsze technologiczne trendy rynkowe.

Wymagania RWD

Jego budowa jest zgodna z zasadami Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego korzysta klient.

Intuicyjna obsługa

Gwarantuje tym samym prostą obsługę oraz dopasowany układ danych, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej filozofii nawigacji.

Nowoczesny interfejs

Asseco EBP oferuje możliwość przekazania klientom zestawu funkcjonalności predefiniowanych przez bank i dostosowanych do określonego profilu użytkownika. Rozwiązanie posiada również dużą elastyczność w zakresie personalizacji po stronie klienta: np. możliwość określenia najczęściej używanych widżetów.

Grupy autoryzacyjne

Asseco EBP posiada możliwość tworzenia grup autoryzacyjnych, dzięki którym w łatwy sposób można definiować zakres dostępu do poszczególnych elementów systemu.

Szablony uprawnień

Dzięki szablonom uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemu, oszczędzasz czas przy każdorazowym definiowaniu zakresu dostępności. Jednym kliknięciem przypisujesz uprawnienia pobrane z raz przygotowanego szablonu.

Sprawne zarządzanie bazą kontrahentów

Jednym z podstawowych zadań nowoczesnego systemu bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych jest szybkie i elastyczne zarządzanie danymi kontrahentów. System musi zapewnić wydajny i maksymalnie uniwersalny dostęp do informacji. Asseco EBP daje możliwość stworzenia bazy kontrahentów, którą klient może swobodnie zarządzać. Narzędzie pozwala na podział listy partnerów na poszczególne grupy, a także na import oraz eksport danych z systemów zewnętrznych.

Wielopoziomowe zabezpieczenia

Asseco EBP zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych i wykonywanych operacji – czyli najważniejszych aspektów dostępu do usług bankowości przedsiębiorstw. Jednocześnie, zaspakajając potrzebę sprawnego zarządzania dostępami, system posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji uprawnień.

Asseco EBP - indywidualne podejście do wymagań przedsiebiorstwa

Niezawodny i intuicyjny system bankowości internetowej dla przedsiębiorców. Zapewnia komfort bezpieczeństwa i możliwość natychmiastowej interakcji: klient - bank niezależnie od kanału komunikacji.

0 +

Miniaplikacji spersonalizowanych pod potrzeby biznesu

0 %

Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami w technologii RWD

Pełna realizacja strategii omnikanałowej

Dzisiejszy bank nie jest już tylko dostawcą standardowych produktów, ale również partnerem, który zapewnia przedsiębiorcom indywidualne oraz dopasowane do ich potrzeb rozwiązania. Dzięki Asseco EBP, bank może realizować strategię omnikanałową i trwale budować swoją przewagę konkurencyjną.

Omnikanałowość

100%

Technolgia RWD

95%

UX/UI

90%

System dopasowany do potrzeb użytkownika

Indywidualne i profesjonalne podejście, sprawna oraz elastyczna obsługa posprzedażowa oraz stabilność relacji - to przydatne funkcjonalności Asseco EBP.

Zbuduj elastyczną i przyjazną bankowość korporacyjną!

Cechą wyróżniającą systemu Asseco EBP jest to, że umożliwia szybkie udostępnienie klientom nowych funkcjonalności bez konieczności wyłączania bankowości internetowej. Eliminuje to sytuację, w której klienci ponoszą straty lub są niezadowoleni z powodu braku dostępu do systemu bankowego.

Nasze aktualności

Zobacz najnowsze informacje na temat rozwiązań Asseco dla banków komercyjnych

Asseco w gronie Innovators 2018, wg Global Finance Magazine

Asseco Poland zdobyło prestiżową nagrodę w międzynarodowym konkursie „Innovators 2018” amerykańskiego magazynu Global Finance.

Global SME Finance Forum 2018

Asseco na Global SME Finance Forum 2018

W dniach 5-7 listopada br. odbywa się międzynarodowa konferencja Global SME Finance Forum 2018, w której uczestniczy Asseco.

Dołącz do SME Banking Club!

Asseco weźmie udział w międzynarodowej konferencji CEE SME Banking Club, na której zaprezentuje nowe podejście do finansowania handlu, dzięki autorskim rozwiązaniom omnikanałowym.