Raport

Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości

Raport Asseco powstał na postawie badania opinii, przeprowadzonego wśród osób pracujących w dużych firmach i przedsiębiorstwach, które współpracują z bankami lub są decyzyjne w tym obszarze. Spytaliśmy ich, m.in. o to:

  • W jaki sposób korzystają z usług bankowych?
  • Czym kierują się w wyborze banku?
  • Jak pochodzą do innowacyjności i nowinek technologicznych?
  • Jaką rolę pełni dla nich indywidualny doradca?
  • Które procesy w firmach związane z obsługa bankową, wymagają poprawy oraz lepszych rozwiązań?

Dodatkowo, eksperci Asseco Poland i HSBC Bank Polska, który jest partnerem tego Raportu, w swoich komentarzach podejmują próbę interpretacji danych statystycznych i określenia trendów, które wpłyną na bankowość korporacyjną w najbliższych latach.

Komunikat prasowy „Bezpieczeństwo i innowacyjność w bankowości są tak samo ważne dla prawie 50% dużych firm w Polsce”

Raport jest bezpłatny.

Jeśli interesują Cię jego wyniki, wypełnij formularz kontaktowy.
Wkrótce się odezwiemy.